pedagog_ny
rubrik_ped
"Samklang mellan musikens övertoner och textens undertoner – tankar kring mitt pedagogiska arbete med sång som uttrycksmedel”

”Jag arbetar med sången som uttryck på samma sätt som skåderspelare arbetar med över- och undermening i texten. Enligt liknande principer har sångpoesin en underliggande grundkänsla och orden i sig en egen takt och känslighet som ger musiken en levande melodik och rytm. Rösttekniskt utgår jag från talrösten för att uppnå en så naturlig tonbildning som möjligt. En öppen opressad röst färgas då, enligt min erfarenhet, av sångarens personlighet och tillhörighet till genre – rock, blues, visa, jazz eller klassisk.
Jag arbetar med alla människor som vill sjunga för andra och undervisar huvudsakligen i masterclass med scenisk tolkning, men berör också röst/tonbildning där så behövs. Den enskilda deltagaren finner sitt personliga uttryckssätt – den enskilda personlighetens möjligheter att få och fasthålla publikens aktiva lyssnande. I en masterclass-situation får dessutom de icke-aktiva deltagarna ett rikt antal exempel på hur man kan bearbeta en text – en melodi – ett uttryckssätt."

Hanne Juul har en gedigen pedagogisk erfarenhet. Tusentals lektioner som interpretation/tolkningslärare och sångpedagog har gjort henne till en av Sveriges främsta pedagoger inom visgenren. Hon undervisar även skådespelare och radiojournalister i talteknik.
ped_7537